Kod zawodu 311513

CYKL NAUKI
4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

KWALIFIKACJE

 • MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych albo
  MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
Technik pojazdów samochodowych potrafi:

 • zna podstawowe zagadnienia z mechaniki, technologii i organizacji pracy,
 • zna budowę pojazdów,
 • dokonać diagnostyki pojazdu,
 • naprawić pojazdy samochodowe,
 • opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych
 • korzysta z literatury technicznej, norm i katalogów.
 • posługuje się narzędziami i oprzyrządowaniem technicznym, skanerem diagnostycznym KTS
 • posługuje się programami komputerowymi, potrzebnymi do dokonania diagnostyki pojazdu ESITRONIC, WORKSHOPDATA
 • dokonać kalkulacji kosztów naprawy posługując się oprogramowaniem AUDATEX,
 • posługuje się kompletnym oprogramowaniem do prowadzenia warsztatu samochodowego INTEGRA CAR 7, INTEGRA TRUC

PRAKTYKA ZAWODOWA
Podczas nauki konieczne jest odbycie praktyki zawodowej ,która obejmuje 4 tygodnie (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni ,160 godzin.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Technik pojazdów samochodowych po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik mechanik mógłby pracować:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
 • autoryzowane stacje obsługi samochodowej