Kod zawodu 351203

CYKL NAUKI
4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

KWALIFIKACJE

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych,

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
Technik informatyk potrafi:

 • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi,
 • pracować w różnych strukturach sieci komputerowych,
 • projektować i wykonywać małą sieć komputerową opartą o różne technologie,
 • konfigurować urządzenia sieciowe typu router-router,
 • posługiwać się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • korzystać z języków programowania,
 • obsługiwać oprogramowanie użytkowe,
 • skonfigurować sprzęt i oprogramowanie,
 • obsługiwać urządzenia peryferyjne (UPS, skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe).

PRAKTYKA ZAWODOWA
Podczas nauki konieczne jest odbycie praktyki zawodowej, która obejmuje 4 tygodnie (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni ,160 godzin.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Technik informatyk po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik informatyk mógłby pracować:

 • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy,
 • firmach administrujących sieci komputerowe,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • punktach serwisowych,
 • sklepach komputerowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Do pobrania: Podstawa programowa, Program nauczania