Kod zawodu 522305

CYKL NAUKI
4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwenci są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowanie i prowadzenie działalności handlowej;
  • zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa;
  • organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
  • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

KWALIFIKACJE

  • A.18. Prowadzenie sprzedaży
  • A.22. Prowadzenie działalności handlowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży i A.22. Prowadzenie działalności handlowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
Zajęcia i praktyki nauczą Cię: przygotowywania ofert dla wymagających klientów, telefonicznej i mailowej obsługa klienta, kierowania przedsiębiorstwem handlowym, pozyskania nabywców, zarządzania marketingowego, akwizycji towarów i ich ewidencji, języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski), tego, jak być kreatywnym i elastycznym na rynku pracy, entuzjazmu i zamiłowania do podróży handlowych, wysokiej kultury osobistej, inicjatywy, dokładności, rzetelności, sumienności, pracy w e-marketingu, posługiwania się komputerowymi programami handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi oraz korzystać z zasobów Internetu i pakietu MS Office, sztuki nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

PRAKTYKA ZAWODOWA

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Technik Handlowiec to najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy. Najwięcej ogłoszeń o pracę jest właśnie w tym zawodzie. Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.
Możesz pracować jako sprzedawca w sklepie detalicznym, hurtowni, jako przedstawiciel handlowy, a także w dziale marketingu, w dziale sprzedaży telefonicznej, czy internetowej. Możesz też znaleźć zatrudnienie jako szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów.
Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.