23 czerwca br. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

O godzinie 9.00 Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zgromadzili się w hali sportowej. Na uroczystość przybyli także Starosta Łukowski – pan Janusz Kozioł i Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły – pani Ewa Stępniewska. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Dyrektor Szkoły - pan Tadeusz Federczyk. W swoim wystąpieniu podsumował mijający rok szkolny i podziękował Panu Staroście za przychylność i wsparcie w pozyskaniu środków na przebudowę i modernizację warsztatów szkolnych, która niebawem się rozpocznie. Następnie wręczono nagrody książkowe i dyplomy uczniom za najlepsze wyniki w nauce, 100% frekwencję, wzorowe zachowanie, aktywny udział w życiu szkoły, udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.
Nagrody wręczali: Starosta Łukowski – pan Janusz Kozioł, Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Stępniewska i Dyrektor Szkoły – pan Tadeusz Federczyk. Również rodzice uczniów poszczególnych klas, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, otrzymali z rąk Starosty Łukowskiego i Dyrektora Szkoły listy gratulacyjne.

    W imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Dawid Chmielewski z kl.2TH. W końcowej części uroczystości do zebranych kilka słów skierowali również zaproszeni goście: Starosta Łukowski – pan Janusz Kozioł i Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Stępniewska. Błogosławieństwa na rozpoczynające się wakacje udzielił zebranym ks.Karol Jakubiak. Po wyprowadzeniu sztandaru oficjalna część uroczystości dobiegła końca. Dalsza jej część miała miejsce w salach lekcyjnych, w których wychowawcy spotkali się ze swoimi wychowankami.
Uroczystość prowadzili: Katarzyna Świder i Dawid Chmielewski z kl.2TH. Całemu Gronu Pedagogicznemu, uczniom i pracownikom szkoły tylko słonecznych i radosnych dni, udanego i bezpiecznego wypoczynku życzy Rada Samorządu Uczniowskiego.

[Danuta Markowska-Mościcka]