16 czerwca w ZS nr 1 odbył się konkurs mający na celu promowanie wiedzy związanej tematyką integracji europejskiej. W zmaganiach udział wzięło 5 drużyn z klas pierwszych w składzie:
1TM - Maciej Krukow, Rafał Purzycki, Rafał Rosiński
1TI - Damian Kargol, Hubert Walecki, Jakub Rosa
1TH - Anna Simić, Ewelina Wysokińska, Joanna Izdebska
1TS - Jakub Abramek, Marcel Szczybelski, Mateusz Pietrzak
1TEL - Jakub Krasuski, Marcin Dołęga, Hubert Król

Konkurs prowadzony był przez Dianę Zielent i Dawida Chmielewskiego. Zmagania rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem Ody do radości. Uczestnicy turnieju odpowiadali na pytania w następujących konkurencjach:

 1. Historia, państwa, miasta i instytucje unijne.
 2. Zagadki – państwo.
 3. Polska w Unii Europejskiej.
 4. Sławni Europejczycy.
 5. Stolice europejskie.
 6. Flagi państw europejskich.
 7. Rok przystąpienia do UE.

I miejsce zajęła klasa 1 TEL, II miejsce – 1 TI, III miejsce -1 TH.
Jakub, Marcin i Hubert z 1 TEL otrzymali dyplomy i pamiątkowe albumy.

Organizatorzy turnieju – Danuta Markowska – Mościcka, Beata Kuczyńska, Inga Bartosiewicz

    Ponadto w drugim semestrze w ramach działalności Klubu Europejskiego podejmowano inne działania -w kwietniu przeprowadzono konkurs: „MATURZYŚCI KONTRA PIERWSZOKLASIŚCI” mający na celu sprawdzenie poziomu wiedzy na temat Unii Europejskiej.

WYNIKI KONKURSU (POPRAWNYCH ODPOWIEDZI):
1TH – 27%, 4TH – 45,5%
1TM – 35,3%, 4TM – 53,8%
1TI – 33,3 %, 4TI – 44,3 %
1TEL – 38,7%, 4TEL - 42,3%
1 TS- 36,8%

Organizator konkursu -Inga Bartosiewicz

Ciekawym przedsięwzięciem z udziałem uczniów klasy 1 TI i 1TS był konkurs adresowany do uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego "Przystanek Europa", zorganizowany przez Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej we współpracy z Podlaską Agencją Consultingową RECTUS – WOC.

Tematyka kokursu obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Znajomość historii Unii Europejskiej.
 2. Ogólna wiedza o krajach Unii Europejskiej.
 3. Znajomość symboli i instytucji Unijnych.
 4. Zakres działania Unii Europejskiej.

Do wielkiego finału, który odbył się w Białej Podlaskiej zakwalifikowali się Damian Kargol i Kamil Osiński z klasy 1TI. W konkursie wzięło udział ponad 200 uczniów szkół gimnazjalnych z 12 gimnazjów oraz ponad 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 11 szkół z woj. lubelskiego.

Koordynatorzy konkursu - Inga Bartosiewicz, Grażyna Przeździak

[Inga Bartosiewicz]