Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o docenienie znaczenia Wisły w życiu Polaków oraz historii Polski. W 2017 roku mija bowiem 550 lat od pierwszego wolnego spływu Wisłą. W 1466 roku na zakończenie wojny zwanej trzynastoletnią podpisano II pokój toruński, w wyniku którego Polska odzyskała ziemię chełmińską z Toruniem i Pomorze z Gdańskiem, co umożliwiło żeglugę towarową na całej długości Wisły, uprzednio ograniczanej przez państwo krzyżackie. Rok 1467 był pierwszym wolnym sezonem nawigacyjnym po Wiśle, rozpoczynającym 300-letni okres świetności królowej polskich rzek i najwspanialsze lata historii Polski, ze względu na swobodny transport towarów z bogatych rolniczo terenów Polski i dzisiejszej Ukrainy do Gdańska, a stamtąd do miast Hanzy. Spowodowało to rozkwit gospodarczy, czyniąc z Polski europejską potęgę polityczną, militarną i ekonomiczną.

   Włączając się w obchody trwającego Roku Rzeki Wisły w naszej szkole został przeprowadzony konkurs wiedzy dotyczący rzeki Wisły i miast nad nią leżących. Wzięło w nim udział 25 uczniów.

Laureaci Konkursu

  I miejsce: Piotr Czupryna (1TM)
 II miejsce: Jakub Chutny (1TM)
III miejsce: Mateusz Rybka (1TEL)

Organizatorzy: p.Beata Bielecka, p.Danuta Markowska-Mościcka Danuta Markowska-Mościcka

[Danuta Markowska-Mościcka]