AKTUALNOŚCI 2017/2018

 


    W piątek, 22 czerwca br. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. O godzinie 9.00 Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zgromadzili się w hali sportowej. Na uroczystość przybyła także delegacja Rady Rodziców na czele z Przewodniczącą - panią Ewą Stępniewską. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Dyrektor Szkoły - pan Tadeusz Federczyk. W swoim wystąpieniu podsumował mijający rok szkolny i przekazał podziękowania całej społeczności szkolnej. Rodzice uczniów poszczególnych klas, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły listy gratulacyjne.
    Następnie wręczono nagrody książkowe i dyplomy uczniom za najlepsze wyniki w nauce, 100% frekwencję, wzorowe zachowanie, aktywny udział w życiu szkoły, udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Nagrody wręczali: Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Stępniewska i Dyrektor Szkoły – pan Tadeusz Federczyk.
    W imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Dawid Chmielewski z kl.3th. W końcowej części uroczystości kilka słów do zebranych skierowała Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Stępniewska, a błogosławieństwa na rozpoczynające się wakacje udzielił zebranym ks. Karol Jakubiak. Po wyprowadzeniu sztandaru oficjalna część uroczystości dobiegła końca. Dalsza jej część miała miejsce w salach lekcyjnych, w których wychowawcy spotkali się ze swoimi wychowankami. Uroczystość prowadzili: Katarzyna Świder i Dawid Chmielewski z kl.3th; nad sprawnym nagłośnieniem czuwali Kacper Warowny i Rafał Warowny z kl.3ti, a w postaci zdjęć utrwalili Mateusz Adamowicz i Kamil Knaziak z kl.2ti.

Całemu Gronu Pedagogicznemu, uczniom i pracownikom szkoły tylko słonecznych i radosnych dni, udanego i bezpiecznego wypoczynku życzy Rada Samorządu Uczniowskiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Danuta Markowska-Mościcka]


    Pierwszego czerwca 2018 r. Premier RP podpisał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program ,,Dobry Start". Wprowadza on coroczne, jednorazowe świadczenie 300 zł dla każdego dziecka uczącego się w szkole.
Więcej informacji na:
https://www.ore.edu.pl/2018/06/zainaugurowano-akcje-informacyjna-rzadowego-programu-dobry-start/

[Agnieszka Mikusek]


   11 czerwca, w Sali Obrad Rady Miasta Lublin w Ratuszu na Placu Króla Władysława Łokietka, odbyła się Symulacja Obrad Rady Miasta. Projekt zrealizowała Fundacja Sempre a Frente dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół województwa lubelskiego.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas: 1TS –Paweł Krakowiak i Eryk Dzido 2 TH –Joanna Izdebska, Dominika Kucharska, Anna Świder i Ewelina Wysokińska 3 TI- Maciej Osypiński i Łukasz Grochowski pod opieką pań Małgorzaty Drozd i Ingi Bartosiewicz.
    Uczestnicy, wcielili się w rolę delegatów poszczególnych Wydziałów UM, następnie na wzór obrad Rady Miasta debatowali w komitetach na wcześniej ustalony temat, kierując się wskazówkami ekspertów. Powołano 6 komisji: do spraw młodzieży, kultury, rozwoju miasta, sportu, promocji i edukacji.
    Moderatorzy poszczególnych sekcji wspierali uczestników symulacji, służąc cenną radą. Następnie opracowane rozwiązania były przedstawiane na forum zgromadzenia, z możliwością dyskutowania nad ich treścią oraz zgłaszania poprawek do uchwał. Finalnym etapem spotkania było przegłosowanie projektów rezolucji, które posłużą Radnym Miasta za praktyczne wskazówki dla rozwoju Miasta i województwa.
Dyskusje miały za zadanie wspomóc rozwój świadomości politycznej, tolerancję, umiejętność argumentacji, współpracę w grupie oraz krytyczne myślenie.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Inga Bartosiewicz]


    W dniu 4 czerwca 2018 r. w ramach godziny z wychowawcą uczniowie klasy I TI mieli okazję spotkać się z absolwentem Technikum Informatycznego naszej szkoły z 2011 r. p. Pawłem Barszczem.
Ogromnym wsparciem i motywacją dla uczącej się młodzieży oraz odnalezienia celowości nauki i potwierdzenia właściwego wyboru szkoły jest doświadczenie tych, którzy ją ukończyli.
Podczas rozmowy z uczniami wspominał czasy szkolne, nauczycieli, swoją aktywność w szkole oraz prowadzenie strony internetowej naszej szkoły.
Opowiedział również o swojej drodze edukacyjnej po maturze i zdaniu egzaminów zawodowych oraz aktualnej pracy zawodowej związanej z zawodem technik informatyk i własnej firmie, która prowadzi - serwisie komputerowym.
Organizator spotkania – Beata Kuczyńska

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Beata Kuczyńska]