O SZKOLE

Szkoła w obiektywie - wkrótce!

 

 

Misja szkoły

     Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, kształtuje umiejętności bycia niezależnym i samowystarczalnym człowiekiem, który odniesie sukces i odpowiedzialnie wniesie swój wkład w rozwój naszej Ojczyzny. Przygotowuje go do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady wolności, solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i demokracji. Nauczyciele w swojej pracy kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem godności osobistej. Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i rodziców i opiera się na zasadzie trójpodmiotowości, czyli zgodnym współdziałaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w realizacji celów szkoły.

Wizja szkoły

    Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotujemy go do odniesienia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Zapewniamy naszym uczniom wszechstronny, zdrowy i bezpieczny rozwój. Przygotowujemy do kontynuowania nauki na studiach wyższych oraz do odnalezienia się na rynku pracy. Uczymy szanować i kochać naszą kulturę i tradycje, nasze środowisko przyrodnicze.

Arrow
Arrow
PlayPause
Shadow
Przegląd kategorii - klikając slajd przejdziesz do prezentowanego elementu

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie to szkoła z wieloletnią tradycją:

 • Funkcjonujemy nieprzerwanie od 1927 roku.
 • Kształcimy w zawodach poszukiwanych na krajowym i zagranicznym rynku pracy.
 • Wysyłamy uczniów na praktyki zawodowe do profesjonalnych zakładów pracy.
 • Nasi uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach różnych szczebli.
 • Realizujemy projekty unijne.
 • Umożliwiamy kontynuowanie nauki w naszej szkole dla absolwentów ZSZ w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.
 • W celu jak najlepszego przygotowania uczniów do pracy w wybranych przez nich zawodach współpracujemy z zakładami pracy funkcjonującymi na lokalnym rynku:
  • PKS Łuków, Łuksja, Wierzejki, Protechnika, Stokrol, Vivenge, Ł-Meat Łuków, Agro-Top, Bio-Tech, ZPU Masmet
 • Realizujemy projekty i programy we współpracy m.in. z:
  • Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie,
  • Wyższą Szkołą Biznesu i Administracji w Łukowie,
  • Wojewódzkim Klubem Techniki Racjonalizacji w Lublinie
  • Miejską Biblioteką Publiczną.
 • Sięgamy po środki Unii Europejskiej.
 • Przygotowujemy do
  • podjęcia studiów (kierunki techniczne, ekonomiczne, informatyczne)
  • podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie
  • bycia mobilnym na rynku pracy – przekwalifikowywania się
 • Uczniom naszej szkoły oferujemy:
  • przyjazną atmosferę
  • szeroką gamę zajęć sportowych na nowoczesnej hali gimnastycznej, strzelnicy sportowej i Orliku z pełnym zapleczem
  • bezpłatną opiekę stomatologiczną
  • możliwość wydania kieszonkowego w sklepiku szkolnym:)

Podkategorie

1. Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 2,4 MB
2. Program profilaktyczno-wychowawczy Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie - rok szkolny 2018/2019 444 KB
3. Program rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie w latach 2015-2020 911 KB