Kod zawodu 522301

CYKL NAUKI
Nauka trwa 3 lata.
Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie sprzedawca.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwenci są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przyjmowanie i przygotowanie towarów do sprzedaży;
  • eksponowanie towarów;
  • marketingu;
  • wykonywanie czynności rachunkowo-kasowych;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem towarów;
  • prowadzenie działalności gospodarczej.

 

KWALIFIKACJE

  • A.18. Prowadzenie sprzedaży

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYKA ZAWODOWA
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA