Kod zawodu 722204

CYKL NAUKI
Nauka trwa 3 lata.
Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie ślusarz.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
  • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • wykonywania połączeń;
  • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

KWALIFIKACJE

  • M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYKA ZAWODOWA
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA