Kod zawodu 722310

CYKL NAUKI

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
  • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
  • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń;
  • organizowania procesu produkcji.

KWALIFIKACJA

  • M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI

PRAKTYKA ZAWODOWA

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może pracować w:

  • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
  • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także innych działach gospodarki zajmującej się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń.
  • Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.