KIEROWCA MECHANIK
ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY
- elektromechanik
- mechanik
- operator obrabiarek skrawających (dawny tokarz) oraz wszystkie zawody obecne na rynku pracy