ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Kod zawodu 522301

CYKL NAUKI
Nauka trwa 3 lata.
Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie sprzedawca.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwenci są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowanie i przygotowanie towarów do sprzedaży;
 • eksponowanie towarów;
 • marketingu;
 • wykonywanie czynności rachunkowo-kasowych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem towarów;
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

 

KWALIFIKACJE

 • A.18. Prowadzenie sprzedaży

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYKA ZAWODOWA
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kod zawodu 722204

CYKL NAUKI
Nauka trwa 3 lata.
Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie ślusarz.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
 • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • wykonywania połączeń;
 • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

KWALIFIKACJE

 • M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYKA ZAWODOWA
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kod zawodu 722310

CYKL NAUKI

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji.

KWALIFIKACJA

 • M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI

PRAKTYKA ZAWODOWA

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może pracować w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także innych działach gospodarki zajmującej się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń.
 • Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

 

Klasa wielozawodowa

W naszej szkole możesz kształcić się w dowolnie wybranym zawodzie.
Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach.

    W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnych, Natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę pracę. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy, przyjaznych dla pracujących.

    Nauka zawodu, organizowana przez pracodawcę, odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Poniżej prezentujemy informacje o kilu przykładowych zawodach:

Fryzjer

Kod zawodu 514101

CYKL NAUKI

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur.

KWALIFIKACJE

 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.


TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYKA ZAWODOWA
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA


Kucharz

Kod zawodu 512001

CYKL NAUKI

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywania żywności;
 • sporządzania potraw i napojów;
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

KWALIFIKACJE

 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.


TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYKA ZAWODOWA
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA


Mechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu 723103

CYKL NAUKI

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJE

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowychM.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYKA ZAWODOWA
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA


Stolarz

Kod zawodu 752205

CYKL NAUKI

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
 • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

KWALIFIKACJE

 • A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYKA ZAWODOWA
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA


 

Kod zawodu 832201

Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego został dopisany nowy zawód -kierowca-mechanik. Nastąpiło to z inicjatywy przedsiębiorców reprezentujących naszą krajową branżę transportową, która cierpi na niedobór wykwalifikowanych pracowników.

CYKL NAUKI

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia pojazdów samochodowych;
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

KWALIFIKACJE

 • A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI

PRAKTYKA ZAWODOWA

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.  Wybierając ten zawód, zdobędziesz umiejętności niezbędne do uzyskania prawa jazdy kat. B  oraz do wykonywania napraw pojazdów.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach spedycyjnych,
 • przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych.