1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych (2019-2020) Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie . 150 KB