• Zasady rekrutacji
1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych (2020/2021) Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie . 150 KB