Kod zawodu 311303

Kwalifikacje E.7 + E.8 + E.24 (ukończona szkoła średnia)

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,
 • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • oceniania stanu technicznego instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,
 • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie,
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.