Kod zawodu 331403

Kwalifikacje

  • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (2 semestry)
  • A.36. Prowadzenie rachunkowości (2 semestry)

Warunkiem udziału w kursie i uzyskania zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwa z kwalifikacji jest ukończone gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną szkołę średnią, nie jest wymagana matura. Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.35. o A.36. może uzyskać tytuł Technik ekonomista.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji o kwalifikację A.65. może uzyskać tytuł Technik rachunkowości.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Technik ekonomista:

  • organizuje pracę biura firmy,
  • oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy,
  • analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy,
  • analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, s
  • samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług,
  • dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.

Praca
wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting.