Kod zawodu 522301

A.18. Prowadzenie sprzedaży
Nauka trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

 • Warunkiem udziału w kursie i uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu i świadectwa z kwalifikacji jest ukończone gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa.
 • Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
 • Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji o A.21. oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik księgarstwa, a po uzupełnieniu Kwalifikacji o A.22, może uzyskać tytuł Technik handlowiec.

Zadania zawodowe
Zadania zawodowe sprzedawcy to:

 • organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów,
 • sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym,
 • uiszczanie należności za dostarczone produkty,
 • przygotowywanie produktów do sprzedaży,
 • inkasowanie należności za sprzedane produkty,
 • dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży,
 • załatwianie reklamacji zakupionych towarów,
 • przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach,
 • współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży itp.

Praca
Sprzedawca może być zatrudniony w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej (bez względu na jego standard i stosowaną formę sprzedaży) a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.