Kod zawodu 741201

Kwalifikacja E.7 (ukończona szkoła zawodowa)

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,
  • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej,
  • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.