PROJEKTY 2018/2019

„Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim”
RPO WL na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

1. REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 296 KB
2. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 173 KB
3. Załącznik nr 1a - FORMULARZ REKRUTACYJNY (uczeń) 227 KB
4. Załącznik nr 1b - FORMULARZ REKRUTACYJNY (nauczyciel) 234 KB
5. Załącznik nr 2a - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW FORMALNYCH (uczeń) 227 KB
6. Załącznik nr 2b - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW FORMALNYCH (nauczyciel) 225 KB
7. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU 223 KB
8. Załącznik nr 4 - Regulamin Komisji Rekrutacyjnej 207 KB

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.