Kod zawodu 311941

CYKL NAUKI
4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  projektowania wyrobów odzieżowych;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

KWALIFIKACJE

 • A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
Specjalista branży modowej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Projektowania wyrobów odzieżowych;
 • Opracowanie dokumentacji do projektu plastycznego modelu ubioru.
 • Dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków do projektu (asortymentu odzieży).
 • Wykonywanie modeli wyrobów odzieżowych.
 • Organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 • Eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach technologicznych wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 • Wykonywanie artykułów dekoracji wnętrz.
 • Prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.
 • Prezentacja mody w tym organizowanie pokazów mody.

PRAKTYKA ZAWODOWA
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
„Przemysł mody” to jednak nie tylko branża włókiennicza i odzieżowa. Holistyczne spojrzenie na tę gałąź gospodarki pozwala włączyć do tego obszaru działy związane z produkcją obuwia, wyrobów galanteryjnych, wyrobów futrzarskich oraz usługami nakierowanymi na upiększanie ciała. Stąd też, gdy mówimy o przemyśle mody mamy na myśli nie tylko zawody związane z produkcją, szyciem i obsługą maszyn dziewiarskich, tkackich czy szwalniczych, ale także projektantów i stylistów, specjalistów od wizerunkui wizażu.

Technik przemysłu mody po zdobyciu tytułu jest specjalistą modowym  znajduje zatrudnienie na stanowiskach:

 • Współtwórca kolekcji ubiorów - projektant mody.
 • Marketing mody.
 • Stylista wizerunku.
 • Dekorator witryn - marchandiser.
 • Technolog w przemyśle mody (przygotowanie i nadzór produkcji odzieży).
 • Konstruktor odzieży.
 • Wykonawca dekoracji wnętrz.
 • Właściciel pracowni mody.

ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ
Kontynuacja nauki na uczelniach wyższych:

 • Projektowanie mody – studia magisterskie
 • Odzieżownictwo – studia inżynierskie
 • Dowolny kierunek studiów
 • Kontynuacja nauki w szkołach pomaturalnych