1. Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 1,1 MB
2. Statut Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1 w Łukowie 1,1 MB
3. Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie - rok szkolny 2017/2018 444 KB
4. Program rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie w latach 2015-2020 911 KB
Obowiązuje od poniedziałku 6 lutego 2017r.
1. Klasy maturalne 155 KB
2. Klasy Technikum 189 KB
3. Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej 208 KB
1. Harmonogram spotkań - Semestr III (2017)
34,1 KB
2. Harmonogram spotkań - Semestr V (2017)
34 KB
2. Harmonogram spotkań - Semestr IV (2018)
34,9 KB
2. Harmonogram spotkań - Semestr VI (2018)
31,4 KB