1. Rekrutacja do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017
Lubelski Kurator Oświaty opublikował zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017.
240 KB