1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych (2018-2019) Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie . 150 KB