Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
zaprasza uczniów gimnazjów powiatu łukowskiego do udziału
w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy Technicznej „ ZAWODOWE ALEJE”.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą techniczną, podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz zainteresowanie dalszym kształceniem w szkole o profilu technicznym.

Tematyka konkursu obejmuje podstawy wiedzy z mechaniki, elektrotechniki, informatyki i ekonomii.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do dnia 23.03.2019r.
Finał konkursu zostanie przeprowadzony 6 .04.2019r. o godz. 9.00 w ZS nr 1 w Łukowie.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu Karta zgłoszenia Przykładowy test

[Danuta Dziedzic-Gryczka]