Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
zaprasza uczniów gimnazjów powiatu łukowskiego do udziału
w V Powiatowym Konkursie Wiedzy Technicznej „ ZAWODOWE ALEJE”.

    Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą techniczną, podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz zainteresowanie dalszym kształceniem w szkole o profilu technicznym.

    Tematyka konkursu obejmuje podstawy wiedzy z mechaniki, elektrotechniki, informatyki i ekonomii oraz znajomość języka angielskiego dla branży informatycznej w stopniu podstawowym.

    Prosimy o przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu do dnia 17.03.2017r. Do dnia 31.03.2017r. prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w konkursie. Finał konkursu zostanie przeprowadzony 22.04.2017r. o godz. 900 w ZS nr 1 w Łukowie.

    Szczegółowe informacje (regulamin, karta zgłoszenia, przykładowy test) znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły
w kategorii Dla gimnazjalistów/Konkursy (http://zs1.lukow.pl/index.php/dla-gimnazjalistow/konkursy)

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie z ideą konkursu jak najszerszego grona uczniów.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody

Regulamin konkursu Karta zgłoszenia Przykładowy test

[Danuta Dziedzic-Gryczka]