Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
zaprasza uczniów gimnazjów powiatu łukowskiego do udziału
w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy Technicznej „ ZAWODOWE ALEJE”.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą techniczną, podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz zainteresowanie dalszym kształceniem w szkole o profilu technicznym.

Tematyka konkursu obejmuje podstawy wiedzy z mechaniki, elektrotechniki, informatyki i ekonomii.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do dnia 23.03.2019r.
Finał konkursu zostanie przeprowadzony 6 .04.2019r. o godz. 9.00 w ZS nr 1 w Łukowie.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu Karta zgłoszenia Przykładowy test

[Danuta Dziedzic-Gryczka]


    Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie w ramach przybliżenia zawodów: kierowcy mechanika i technika pojazdów samochodowych, zaproponował uczniom szkół gimnazjalnych konkurs, polegający na wymianie koła na czas. W pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie powstało mobilne urządzenie, tzw. Pit Stop symulator wymiany koła, dzięki któremu każdy gimnazjalista w atmosferze zabawy mógł sprawdzić i udoskonalić swoje umiejętności. Po krótkim instruktarzu uczniowie mogli spróbować swoich sił w wymianie koła na zapasowe oraz poznać niektóre aspekty pracy w branży motoryzacyjnej.
   W konkursie wzięło udział 111 osób (chłopców i dziewcząt) z 28 gimnazjów. Zwycięzcą został Bartosz Matyjasek z gimnazjum w Mysłowie, który wymienił koło w 39 sekund. Uczniowi serdecznie gratulujemy i zapraszamy do Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie (ALEJE), Al. T. Kościuszki 10, tel. 25 798 29 50 po odbiór nagrody ufundowanej przez dyrektora szkoły Pana Tadeusza Federczyka.
    Już od kilku lat, w ramach projektu „Zawodowiec może więcej”, Zespół Szkół Nr 1 przeprowadza wśród uczniów szkół gimnazjalnych warsztaty: mechaniczne, elektryczne, informatyczne i handlowo - ekonomiczne, aby przybliżyć uczniom specyfikę pracy w zawodach: elektryka, mechanika, montera maszyn, informatyka, ekonomisty czy handlowca, zapoznać uczniów z realiami zakładów pracy, potrzebami przyszłych pracodawców oraz pokazać jak nabytą wiedzę teoretyczną wykorzystuje się w realu.
    Chcemy zwrócić uwagę uczniów na zmieniający się rynek pracy, w którym brakuje specjalistów z przyzwoitym zawodowym wykształceniem. 
Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Renata Łozowska-Kopeć]


    21 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie odbył się finał VI Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej "Zawodowe Aleje". Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Łukowskiego pan Janusz Kozioł.
    Główną ideą konkursu jest rozwijanie wśród uczniów gimnazjów zainteresowania wiedzą techniczną, podnoszenie kultury technicznej oraz zwrócenie uwagi na kształcenie w szkołach o profilu technicznym. Uczniowie z gimnazjów powiatu łukowskiego, uczestnicząc w konkursie mogli sprawdzić swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne z podstaw mechaniki, informatyki elektroniki i ekonomii.
    Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy udzielali odpowiedzi na pytania testowe. W drugim etapie, w części praktycznej gimnazjaliści wykonywali wylosowane zadanie praktyczne z branży informatycznej, mechanicznej, ekonomicznej lub elektrycznej.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej:

  • I miejsce - Maciej Dobrowolski z Gimnazjum w Wojcieszkowie,
  • II miejsce – Grzegorz Iwaniec z Gimnazjum w Mysłowie,
  • III miejsce – Patrycja Walecka z Gimnazjum w Gręzówce.

W klasyfikacji zespołowej, VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej wygrał zespół z Gimnazjum w Hucie Dąbrowie, w składzie: Krystian Pawlak, Anna Walkiewicz i Emilia Wiśniewska. Uczniów do konkursu przygotował pan Jarosław Łyk.
II miejsce zajęła młodzież z Gimnazjum w Wojcieszkowie: Maciej Dobrowolski, Szymon Pilski i Mateusz Barszcz, pod opieką pani Elżbiety Śliwińkiej. III miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Strzyżewie: Julia Domańska, Jakub Kozłowski, Szymon Śledź, przygotowywani do konkursu przez panią Renatę Pyckę.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców przy ZS Nr 1 w Łukowie, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.
Konkurs Wiedzy Technicznej to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych doświadczeń oraz dobra zabawa.

Wyniki szczegółowe KWT "Zawodowe Aleje" 2018 (pdf, 126KB)

Organizatorzy konkursu: Danuta Dziedzic-Gryczka (koordynator konkursu), Mariusz Toporowicz, Elżbieta Dziewulska, Grzegorz Paskudzki, Cezary Mazurek.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Danuta Dziedzic- Gryczka]


Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
zaprasza uczniów gimnazjów powiatu łukowskiego do udziału
w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy Technicznej „ ZAWODOWE ALEJE”.

    Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą techniczną, podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz zainteresowanie dalszym kształceniem w szkole o profilu technicznym.

    Tematyka konkursu obejmuje podstawy wiedzy z mechaniki, elektrotechniki, informatyki, ekonomii oraz handlu.
Prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do dnia 30.03.2018r.
Finał konkursu zostanie przeprowadzony 21.04.2018r. o godz. 900 w ZS nr 1 w Łukowie.

    Szczegółowe informacje (regulamin, karta zgłoszenia, przykładowy test) znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły
w kategorii Dla gimnazjalistów/Konkursy (http://zs1.lukow.pl/index.php/dla-gimnazjalistow/konkursy)

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie z ideą konkursu jak najszerszego grona uczniów.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody

Regulamin konkursu Karta zgłoszenia Przykładowy test

[Danuta Dziedzic-Gryczka]


Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
zaprasza uczniów gimnazjów powiatu łukowskiego do udziału
w V Powiatowym Konkursie Wiedzy Technicznej „ ZAWODOWE ALEJE”.

    Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą techniczną, podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz zainteresowanie dalszym kształceniem w szkole o profilu technicznym.

    Tematyka konkursu obejmuje podstawy wiedzy z mechaniki, elektrotechniki, informatyki i ekonomii oraz znajomość języka angielskiego dla branży informatycznej w stopniu podstawowym.

    Prosimy o przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu do dnia 17.03.2017r. Do dnia 31.03.2017r. prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w konkursie. Finał konkursu zostanie przeprowadzony 22.04.2017r. o godz. 900 w ZS nr 1 w Łukowie.

    Szczegółowe informacje (regulamin, karta zgłoszenia, przykładowy test) znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły
w kategorii Dla gimnazjalistów/Konkursy (http://zs1.lukow.pl/index.php/dla-gimnazjalistow/konkursy)

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie z ideą konkursu jak najszerszego grona uczniów.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody

Regulamin konkursu Karta zgłoszenia Przykładowy test

[Danuta Dziedzic-Gryczka]