14 października br. w Alejach świętowaliśmy nie tylko Dzień Edukacji Narodowej, ale również zgodnie z tradycją Dzień Patrona Szkoły, w którym to uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą  w Kościele NMP Matki Kościoła, którą sprawowali: ks. Szczepan Litwiniuk i ks. Karol Jakubiak.
Dalsze uroczystości miały miejsce na dziedzińcu szkolnym. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, Dyrektor Szkoły p. Tadeusz Federczyk powitał wszystkich zebranych.
     Ten rok to rok szczególny dla naszej społeczności szkolnej, bowiem ogłoszony został Rokiem Henryka Sienkiewicza. Nasza szkoła od 37 lat nosi imię tego wielkiego pisarza, noblisty, a przede wszystkim Syna Ziemi Łukowskiej. Dla uczczenia patrona szkoły i Roku Sienkiewiczowskiego, Rada Rodziców naszej szkoły, ufundowała pamiątkową  tablicę. Odsłonięcia tablicy, umieszczonej na okazałym kamieniu usytuowanym na skwerku dziedzińca szkolnego, dokonali: Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego p. Tadeusz Brzozowski, Przewodnicząca Rady Rodziców naszej Szkoły p. Ewa Stępniewska, Dyrektor Szkoły  p. Tadeusz Federczyk i Mateusz Śledź, uczeń klasy 1 TS. Poświęcenia odsłoniętej tablicy dokonał  ks.Szczepan Litwiniuk. Oprócz pamiątkowej tablicy, dla upamiętnienia Roku Sienkiewiczowskiego, społeczność szkolna postanowiła zasadzić  Dąb „Sienkiewicza”. Sadzonkę drzewka ufundowało Nadleśnictwo Łuków. Jego zasadzenia w obecności Imć Jana Onufrego Zagłoby, w rolę którego wcielił się uczeń kl. 2 TM Arek Ostrysz, dokonali: Wicestarosta Powiatu Łukowskiego  p. Włodzimierz Wolski, dyrektor Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej p.  Maciej Cybulski, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Ewa Stępniewska, emerytowany wieloletni dyrektor szkoły p. Mirosław Antonow oraz uczeń klasy 1 TEL -  Jakub Jastrzębski.

      Kolejnym punktem programu uroczystości było ślubowanie klas pierwszych, po którym życzenia do pierwszoklasistów skierowali: Wicedyrektor szkoły p. Agnieszka Mikusek i przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego Andżelika Smolarz z kl. 4 TH. Następnie uczestnicy wysłuchali części artystycznej poświęconej biografii Henryka Sienkiewicza. W dalszej części nastąpiło ogłoszenie wyników Ogólnopolskich Konkursów Sienkiewiczowskich dla gimnazjalistów pod hasłem „Henryk Sienkiewicz – wielki syn i noblista Ziemi Łukowskiej”, których współorganizatorem było Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz szkolnych konkursów dotyczących patrona. Zwycięzcom konkursów nagrody wręczali: Sekretarz Powiatu Łukowskiego p. Jerzy Siwiec, dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej p. Maciej Cybulski i Dyrektor Szkoły p. Tadeusz Federczyk.

     Ogłoszono również wyniki Konkursu na Najlepszą Klasę w roku szkolnym 2015/2016. Wygrała klasa 2 TH, której wychowawcą jest p. Grażyna Osypińska.
Zgodnie z tradycją, z okazji Dnia Patrona, wręczono nagrody najlepszym uczniom naszej szkoły za wysokie wyniki w nauce. Otrzymali je: Maciej Osypiński kl. 2 TI, Małgorzata Sudak kl. 4 TH, Łukasz Grochowski kl. 2 TI i Daniel Gryczon kl. 4 TM. Ponadto wręczono nagrodę dodatkową za wyróżniającą pracę na rzecz szkoły, którą otrzymała Weronika Rybka z kl. 4 TH. Nagrody wręczali: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej p. Andrzej Soćko, Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego p. Marzanna Gałach i Dyrektor Szkoły p. Tadeusz Federczyk.  Pan Andrzej Soćko ufundował i przekazał szkole dwa srebrne numizmaty wybite przez Mennicę Polską, które zostaną wręczone najlepszym uczniom na koniec roku szkolnego.

Nie zabrakło życzeń i podziękowań  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na koniec głos zabrali zaproszeni goście.
     Po wyprowadzenie sztandaru i oficjalnym zakończeniu niecodziennej uroczystości, wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzenia Sienkiewiczówki - auli poświęconej Patronowi naszej  szkoły Henrykowi Sienkiewiczowi. Uroczystość prowadziły uczennice: Agata Kowalczyk kl. 2 TH i Andżelika Smolarz kl. 4 TH
     Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Łuków za ufundowanie sadzonki drzewka. W imieniu społeczności szkolnej dziękujemy również  wszystkim, którzy przewieźli i ustawili kamień, jak również wykonali prace wokół niego.

[Danuta Markowska-Mościcka]