Dnia 28 kwietnia 2017 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych.

Uroczystość rozpoczęli uczniowie Samorządu Szkolnego. Agata Kowalczyk zapewniała przyszłych abiturientów, że lata spędzone w szkole na pewno zapiszą się w pamięci jako te najpiękniejsze, niezapomniane lata młodości.
Następnie Dyrektor Tadeusz Federczyk wręczył nagrody za świadectwa z wyróżnieniem, za 100% frekwencję, za wzorową postawę, nagrody za aktywną działalność na rzecz szkoły i godne reprezentowanie jej na zewnątrz, nagrody za osiągnięcia sportowe.
W dalszej części uroczystego apelu wychowawcy wręczyli młodzieży świadectwa ukończenia szkoły.
Na zakończenie wszystkim maturzystom życzono połamania piór na egzaminach i uzyskania jak najlepszych wyników, obrania właściwej drogi w życiu i osiągnięcia zamierzonego celu.

[Monika Zabłocka]