Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejszy w Polsce konkurs o tematyce ekologicznej adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Jego zakres merytoryczny obejmuje ekologię klasyczną, ochronę przyrody i środowiska, gospodarkę rolną i leśną oraz zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z tą tematyką. Organizatorem etapu okręgowego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej był Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Do Olimpiady w naszej szkole przystąpiło 20 uczniów. Do eliminacji stopnia wojewódzkiego zakwalifikowało się trzech uczniów: Mateusz Osiak 4TM, Gabriela Żółkowska z 1TH oraz Dawid Chmielewski z 2TH. W dniu 22 kwietnia 2017 r w Lublinie na Uniwersytecie Przyrodniczym odbył się etap okręgowy XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Mateusz Osiak z 4TM uzyskał bardzo dobry wynik, gwarantujący stypendium naukowe.
Zwycięzcy gratulujemy.

[Anna Jasińska-Cichosz]