W dniu 11 marca 2017 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie odbyła się V edycja szkoleń i egzaminów na uprawnienia energetyczne organizowana przy współpracy Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji z Lublina.

    Celem szkolenia było przygotowanie uczniów technikum elektrycznego do egzaminu na uprawnienia nadawane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki.
    Kurs skierowany był dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru w grupie 1 (elektryczna), na napięcia do 1kV oraz powyżej 1kV.
    Liczne zainteresowanie absolwentów technikum elektrycznego (w tym roku szkolnym wzięło udział 22 uczniów klasy 4 TEL oraz 2 uczniów ubiegłorocznych) tą formą zdobywania kwalifikacji zawodowych potwierdza potrzeby rynku pracy. Wielu pracodawców już na etapie rekrutacji pracowników wymaga znajomości i umiejętności wynikających z programu szkolenia tj. umiejętność konserwacji i eksploatacji urządzeń i linii elektrycznych czy też posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania badań i pomiarów w maszynach i instalacjach elektrycznych. Dzięki organizacji dodatkowych kwalifikacji zawodowych uczniowie naszej szkoły otrzymują propozycje pracy w wyuczonym zawodzie w zakładach prowadzących działalność elektryczną lub pokrewną. Przykładem dużego zainteresowania uczniów pracą jest ścieżka rekrutacji na PKP, praca w zakładach przetwórstwa spożywczego jako konserwatorzy – elektrycy oraz innych pokrewnych branżach technicznych.
Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Grzegorz Wójtowicz]