23 lutego 2017r. uczniowie mieli możliwość obejrzeć spektakl teatru Moralitet z Krakowa -Tysiąc lajków poruszający problem przemocy i agresji w sieci, ukazujący rolę rodziny, przyjaciół, priorytetów oraz relacji młodych ludzi z najbliższymi. Spektakl pełen humoru, ale i skłaniający do głębokich przemyśleń. Dawał możliwość odpowiedzi na ważne pytania. Co się w życiu liczy? Czy kult pieniądza, władzy i pięknego wizerunku w dzisiejszych czasach przesłania wartości duchowe? Jak zaburzone relacje z rówieśnikami i rodziną rzutują na całokształt życia? Czy w poczuciu anonimowości i bezkarności łatwo jest znaleźć przypadkową ofiarę i zniszczyć jej życie? Czy raniąc i ośmieszając innych próbujemy przykryć własne kompleksy?

Młodzi odbiorcy powinni zdawać sobie sprawę, że pokazane w spektaklu akty cyberprzemocy mogą wyrządzić dużą krzywdę rówieśnikom. Należy reagować na nieprzemyślane zachowania w sieci. Ważne jest znalezienie oparcia w swoich najbliższych, zbudowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i lojalności.

Sponsorem spektaklu był Sklepik Szkolny ZS nr 1, fotoreportaż przygotował Mateusz Adamowicz ze Szkolnego Koła Fotograficznego Migawka.

[Liliana Kołodyńska]