„Wierząc, że Biblia jest księgą natchnioną, wierzymy również, że zawiera w sobie sens, który czeka, abyśmy go odkryli, gdy do tego wreszcie dojrzejemy”.
Anna Świderkówna

     W pierwszej połowie listopada w klasach 1 Th, 1 Te i 1 Ts odbyła się kolejna edycja Turnieju Biblijnego, zorganizowanego w naszej szkole po raz pierwszy w 2019 r.
Konkurs miał charakter drużynowy i składał się z kilku rund. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania, które dotyczyły treści ksiąg Starego Testamentu omawianych na lekcji języka polskiego. Uczniowie musieli również rozpoznać rodzaj psalmu, uzupełnić cytaty, a także wyjaśnić znaczenie frazeologizmów biblijnych.
Celem turnieju było utrwalenie i wzbogacenie wiedzy uczniów na temat Pisma Św., uwrażliwienie na piękno języka Biblii oraz doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.
W każdej klasie wyłoniono zwycięską drużynę.
Dziękujemy młodzieży za aktywny udział w konkursie!
Organizatorki: Renata Kożuch-Sierociuk, Wioletta Ponikowska.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Renata Kożuch-Sierociuk]