We wrześniu klasy pierwsze miały możliwość uczestniczyć w 4-godzinnych warsztatach profilaktycznych „Wsparcie i edukacja: młodzieżowa profilaktyka". Spotkanie to wpisuje się w rekomendowany program profilaktyki wskazującej i selektywnej „Przeciwdziałanie młodzieżowej patologii społecznej". Podczas spotkania uczniowie mieli szanse omówić trudne dla nich sytuacje, przedyskutować wartościowe i zagrażające strategie radzenia sobie z emocjami oraz niebezpieczeństwa związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniem od różnych dysfunkcjonalnych zachowań.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Bogumiła Szaszko-Borkowska]