22 stycznia minęła 158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Społeczność łukowskich Alej, mimo stanu pandemii, pamiętała o tej dacie, tak ważnej dla Ziemi Łukowskiej i jej mieszkańców. W sobotę 23 stycznia delegacja Samorządu Uczniowskiego w osobach: Aleksandry Kobojek i Martyny Miechowieckiej pod opieką p.D.Markowskiej-Mościckiej, w imieniu społeczności szkolnej, zapaliła znicze na grobach powstańców styczniowych na Cmentarzu Św.Rocha, przy „Mówiących Kamieniach” poświęconych generałowi księdzu Stanisławowi Brzósce oraz jego adiutantowi Franciszkowi Wilczyńskiemu, które znajdują się w łukowskim parku oraz przed pomnikiem Pamięci Powstańców Łukowian na Placu Narutowicza. Zapraszamy do galerii zdjęć

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Danuta Markowska-Mościcka]