Stypendium dla uzdolnionej młodzieży w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

W styczniu bieżącego roku, uczniowie naszej szkoły KINGA CHMIELEWSKA i SZYMON KACZOR otrzymali stypendia w ramach programu stypendialnego ,,Lubelska Kuźnia Talentów 2019-2021".

Projekt realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12. Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniom serdecznie gratulujemy sukcesu i nadal będziemy wspierać i motywować w dążeniu do uzyskiwania wysokich rezultatów w nauce  i rozwoju osobistym.

Opiekun dydaktyczny Elwira Borkowska.