Stowarzyszenie Aleje działające przy Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie zrealizowało projekt edukacyjno-ekologiczny współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod nazwą ,, Edukacja ekologiczna dotycząca elektromobilności, gospodarki odpadami oraz zanieczyszczeniami powietrza.’’ Przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie różnorodności sposobów pozytywnego i negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko oraz kształtowanie umiejętności praktycznego ich poznawania.
Przyjmowanie przez młodzież postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju to ważny aspekt zrealizowanego projektu. W przedsięwzięciu bezpośrednio uczestniczyło 400 osób, pośrednio 1200. Głównym odbiorcą projektu była klasa trzecia technikum samochodowego.
Zadanie obejmowało realizację następujących działań: propagowanie zagadnienia elektromobilności, zorganizowanie Szkolnego Dnia Ziemi, realizacja edukacji ekologicznej na lekcjach biologii, poruszanie problematyki zanieczyszczeń powietrza i ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie w programie ,,Czyste powietrze’’. Realizacja projektu miała miejsce od września do listopada 2020 roku.
Efektem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej odbiorców w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz promocja elektromobilności .
Kwota dofinansowania projektu wyniosła 12 000 złotych.

[Anna Jasińska-Cichosz]