Drodzy Uczniowie i Rodzice

Co roku nasza społeczność szkolna bierze udział w akcji ,,Polacy Rodakom” organizowanej przez senatora RP Stanisława Gogacza. Uczniowie z każdej klasy przygotowywali paczkę żywnościową wg wytycznych Biura Senatora.

Nauka zdalna i czas pandemii nie pozwala nam na przeprowadzenie akcji pomocy Polakom mieszkającym za wschodnią granicą w sposób tradycyjny. Można jednak dokonywać dobrowolnych wpłat na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Nurzynie, które zostało udostępnione dla potrzeb akcji Polacy-Rodakom. Senator RP Stanisław Gogacz zachęca do takiej formy pomocy, co będzie kontynuacją akcji w obecnej trudnej sytuacji.Za zebrane w ten sposób środki, jak tylko zmniejszą się obostrzenia będzie można przygotować przynajmniej część paczek dla najbardziej potrzebujących, nawet gdyby to miało być na Święta Wielkanocne .

Wszystkich Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w takiej formie tegorocznej akcji i dokonywanie wpłat, nawet tych niewielkich kwot. Każda wpłata jest bardzo cenna. Wpłat można dokonywać do marca 2021 roku.

Załączamy list senatora RP Stanisława Gogacza z podziękowaniami za udział w ubiegłorocznej XX Akcji ,,Polacy – Rodakom”.

Konto na które dokonują wpłat – mieszkańcy Łukowa i powiatu łukowskiego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie
Nurzyna 56, 21-404 Trzebieszów
23 9206 0009 0005 5941 2000 0030
Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”

[Beata Kuczyńska, Liliana Kołodyńska]