13 października br. świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły. To święto już na stałe wpisało się w kalendarz szkolnych uroczystości. Stanowi bardzo ważne wydarzenie dla uczniów klas pierwszych. Jest to dzień uroczystego ślubowania na sztandar szkoły, które potwierdza ich przynależność do naszej szkolnej rodziny. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, pan Dyrektor Tadeusz Federczyk powitał wszystkich zebranych i skierował do nich kilka ciepłych słów. Kulminacyjnym punktem programu uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły, po którym życzenia do nich skierowali: pan Dyrektor Tadeusz Federczyk, a w imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego – Zuzia Korlaga i Aneta Rola. Rada Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Panem Dyrektorem przygotowała dla pierwszaków małą niespodziankę – czwartek 15 października ogłoszono dla wszystkich klas pierwszych dniem bez pytania i kartkówek. W końcowej części uroczystości, zgodnie z tradycją, ogłoszono wyniki Konkursu na Najlepszą Klasę w roku szkolnym 2019/2020 i wręczono nagrody rzeczowe najlepszym uczniom. Korzystając ze spotkania w tak licznym gronie, przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego złożyli z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, Dyrekcji, wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi naszej szkoły serdeczne życzenia i podziękowania. Niecodzienna uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru.

Uroczystość prowadzili uczniowie: Zuzia Korlaga, Aneta Rola i Eryk Dzido , a w postaci fotoreportażu utrwaliła Wiktoria Goławska. Nad sprawnym nagłośnieniem czuwała grupa uczniów w składzie: Daria Misiak, Ola Saczuk, Bartek Karwowski. Poczet sztandarowy: Weronika Abramek, Karolina Majewska i Jakub Garbaczewski

Uroczystość przygotowali: p.A.Mikusek, p.E.Borkowska, p.I.Bartosiewicz, p.D.Markowska-Mościcka i p.Sz.Żołopa

Kończąc, przytoczę pewien cytat: ,,Talent określa, co człowiek robi, nie określa, kim człowiek jest.(…) Kiedy wiesz, kim jesteś, możesz dokonać wszystkiego.” I tego w imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Rady Samorządu Uczniowskiego życzymy naszym tegorocznym pierwszoklasistom.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

[Danuta Markowska-Mościcka]