Od 19.10.2020r. (poniedziałek) zmiana planu lekcji.

Zajęcia teoretyczne zawodowe i zajęcia ogólnokształcące będą odbywać się w sposób zdalny.
Zajęcia praktyczne (warsztaty i pracownie) będą prowadzone w dotychczasowej formie.

Bez zmian pozostaje realizacja praktyk uczniowskich w klasach trzecich technikum oraz kształcenie praktyczne u pracodawców w klasach wielozawodowych branżowej szkoły. Zajęcia kursowe w ramach projektu unijnego również będą się odbywać zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem.

Pozostałe szczegółowe informacje (w tym zmiana planu lekcji) zostaną przesłane uczniom poprzez pocztę w dzienniku elektronicznym najpóźniej 18.10.2020r. (niedziela) do godz. 17.00.

Tadeusz Federczyk
dyr. ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie