W związku z sytuacją epidemiologiczną w inauguracji roku szkolnego
1 września (wtorek) udział wezmą tylko uczniowie klas pierwszych.

Starsze klasy naszej szkoły przychodzą 2 września (środa) zgodnie z planem,
który prześlą swoim klasom wychowawcy.

Zapraszamy klasy pierwsze 1 września na godz. 9.00
na boisko szkolne (w przypadku złej pogody: hala sportowa).

Do zobaczenia!

Oto zasady sanitarne, które obowiązują w naszej szkole aż do odwołania:

Drogi Uczniu!

  1. Nie przychodź do szkoły jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  2. Jeśli będąc w szkole poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym wychowawcę (lub innego nauczyciela albo pracownika administracji, obsługi).
  3. Zabieraj do szkoły własne przybory. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  4. Do budynku szkoły wchodź wyłącznie w maseczce. W częściach wspólnych szkoły (szatnie, korytarze, łazienki) masz obowiązek zakrywania ust i nosa.
  5. Zachowuj dystans społeczny.
  6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
  7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  9. Unikaj większych skupisk uczniów.
  10. Korzystając z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami jej funkcjonowania.

Pamiętaj: nie przestrzegając tych zasad, narażasz siebie i innych. Bądź odpowiedzialny.

Dyrektor
Tadeusz Federczyk