Egzaminy poprawkowe w dniu 25 (wtorek) sierpnia 2020 r. godzina 8.00 z przedmiotów:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • wos
 • budowa pojazdów samochodowych

Egzaminy poprawkowe w dniu 26 (środa) sierpnia 2020 r. godzina 8.00 z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • systemy operacyjne
 • pracownia baz danych
 • podstawy przedsiębiorczości
 • działalność gospodarcza w transporcie drogowym