Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

składamy serdeczne życzenia pokoju, otuchy i nadziei.
Niech chrześcijańska radość udzieli się nam wszystkim a odradzające się Życie w nas
i wokół nas pomoże z ufnością patrzeć w przyszłość.

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie ZS nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie