2 marca 2020r. w Zespole Szkół im. Św. Stanisława Kostki –„Biskupiaku” w Lublinie odbył się etap okręgowy XVIII Olimpiady Znajomości Afryki.

   Do tego etapu zakwalifikowało się czworo uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza: Kinga Chmielewska- klasa 2 TE, Jakub Garbaczewski -3 TS, Paweł Krakowiak -3TS i Damian Sosnowski- 1 tsp.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 70 pytań z zakresu misji, geografii, społeczeństwa, kultury i historii kontynentu afrykańskiego. Celem konkursu jest promocja tej części świata, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków- misjonarzy. Ponadto uczestnictwo w zawodach integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka oraz uczy otwartości na inne narody i kultury.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczycielki historii i geografii –Ingi Bartosiewicz.

[Inga Bartosiewicz]