W dniu 10 stycznia 2020 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.
Naszą szkołę reprezentował Paweł Krakowiak, uczeń kl. 3TS.
W bieżącym roku szkolnym stypendia Prezesa Rady Ministrów uzyskało 234 uczniów z województwa lubelskiego.
Wyróżnienie to przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą, w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
W uroczystości udział wzięli Pan Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski, Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty oraz zaproszeni goście, stypendyści, dyrektorzy i opiekunowie.

Serdecznie gratulujemy naszemu Stypendyście i życzymy dalszych sukcesów!

[Renata Kożuch-Sierociuk]