Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 22 stycznia 2020 roku zginął śmiercią tragiczną
nasz uczeń

Ś.P. Kamil Karwowski

Wyrazy głębokiego współczucia całej Rodzinie
składają: Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie
25 stycznia 2020 roku o godz. 11.30