I już po wakacjach. Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole odbyło się 2 września br. O godz.9°° Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców naszej szkoły – panią Ewą Stępniewską i pracownicy szkoły zgromadzili się w hali sportowej. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej, w związku z minioną w niedzielę 1 września 80. rocznicą jej wybuchu. Następnie głos zabrał  Dyrektor  Szkoły,  p.Tadeusz Federczyk, który powitał zebranych, szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli edukację w naszej szkole i przedstawił organizację pracy szkoły w rozpoczynającym się roku szkolnym. W imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego głos zabrała jej Przewodnicząca, Joanna Izdebska z kl.4th. Błogosławieństwa na nowy rok szkolny udzielił zgromadzonym ks.Paweł Pajdosz. Oficjalna część uroczystości zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru. Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Uroczystość prowadziła Joanna Izdebska z kl.4th,a nad sprawnym nagłośnieniem czuwał Bartek Celiński z kl.2ti. Nowy rok szkolny to nowy początek, wielkie nadzieje, ale także nowe wyzwania. Niech upłynie nam na dokonywaniu rzeczy ważnych, potrzebnych i niezwykłych zarazem.

Szkoły przyjaznej i ciepłej, w której nauka i praca jest przyjemnością, owocnej pracy i tylko samych sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym 2019/2020 uczniom, nauczycielom i pracownikom życzy Rada Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym!

Zapraszamy do galerii zdjęć...

 [Danuta Markowska-Mościcka]