W środę, 19 czerwca br. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele NMP Matki Kościoła. O godzinie 9.00 Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zgromadzili się w hali sportowej. Na uroczystość przybyli także: Starosta Łukowski – pan Dariusz Szustek i delegacja Rady Rodziców naszej szkoły na czele z Przewodniczącą - panią Ewą Stępniewską.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Dyrektor Szkoły - pan Tadeusz Federczyk. W swoim wystąpieniu podsumował mijający rok szkolny i podziękował Panu Staroście za przychylność i wsparcie w pozyskaniu środków na wyposażenie zmodernizowanych warsztatów szkolnych. Następnie wręczono nagrody książkowe i dyplomy uczniom za najlepsze wyniki w nauce, 100% frekwencję, wzorowe zachowanie, aktywny udział w życiu szkoły, udział w konkursach i zawodach sportowych. Nagrody wręczali: Starosta Łukowski – pan Dariusz Szustek, Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Stępniewska i Dyrektor Szkoły – pan Tadeusz Federczyk. Również rodzice uczniów poszczególnych klas, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, otrzymali z rąk Starosty Łukowskiego i Dyrektora Szkoły listy gratulacyjne.
    W imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Joanna Izdebska z kl.3th. W końcowej części uroczystości kilka słów do zebranych skierowali również zaproszeni goście: Starosta Łukowski – pan Dariusz Szustek i zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – pan Mirosław Zborowski. Błogosławieństwa na rozpoczynające się wakacje udzielił zebranym ks.Karol Jakubiak. Po wyprowadzeniu sztandaru oficjalna część uroczystości dobiegła końca. Dalsza jej część miała miejsce w salach lekcyjnych, w których wychowawcy spotkali się ze swoimi wychowankami. Uroczystość prowadziła Joanna Izdebska z kl.3th. Nad sprawnym nagłośnieniem czuwał Bartek Celiński z kl.1ti, a fotorelację wykonał Marcin Grzyb z kl.3tm.

Całemu Gronu Pedagogicznemu, uczniom i pracownikom szkoły tylko słonecznych i radosnych dni, udanego i bezpiecznego wypoczynku życzy Rada Samorządu Uczniowskiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

 [Danuta Markowska-Mościcka]