Patronem roku 2019 jest Gustaw Herling-Grudziński, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. W uchwale Sejmu RP czytamy: „Losy i twórczość Gustawa Herlinga Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”. Wiele instytucji kulturalnych, szkół i bibliotek aktywnie włączyło się w Obchody Roku Gustawa Herlinga- Grudzińskiego. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna im.H.Sienkiewicza w Łukowie ogłosiła i przeprowadziła dla mieszkańców naszego powiatu Konkurs czytelniczo-prasowy pod hasłem .„Gustaw Herling-Grudziński – polski pisarz, eseista, dziennikarz, żołnierz”. Udział w nim wzięło 15 uczniów naszej szkoły. Zadaniem uczestników konkursu było udzielenie odpowiedzi na 10 pytań otwartych dotyczących życia, twórczości i działalności tego wybitnego przedstawiciela literatury polskiej XX wieku. Finał konkursu odbył się w połowie maja, w Tygodniu Bibliotek, w gmachu łukowskiej książnicy. Wtedy ogłoszono listę laureatów. Miło nam poinformować, że w gronie nagrodzonych przez organizatora konkursu znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Joanna Izdebska i Gabriela Żółkowska, które otrzymały nagrody książkowe.
Szkolnymi organizatorkami konkursu były: p.Beata Bielecka i p.Danuta Markowska-Mościcka.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

 [Danuta Markowska-Mościcka]