We wtorek, 28 maja br. minęła osiemdziesiąta szósta rocznica odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza w Łukowie, Patrona naszej szkoły.”[...] by uczcić godnie, oddać należny hołd Sienkiewiczowi, jako wielkiemu twórcy słowa – wzniesienie pomnika ku jego czci, jak dla każdego innego miasta w Polsce, tak i dla nas byłoby rzeczą słuszną i dostatecznie zrozumiałą [...] Otóż z racji wyjątkowej łączności Henryka Sienkiewicza z Ziemią Łukowską, jest on dla nas szczególnie drogi i bliski. Fakt ten przynosi nam miły i wielki zaszczyt, ale nakłada też na nas specjalny obowiązek, obowiązek przechowywania trwałej pamięci i kultywowanie należnej czci dla wielkiego pisarza. Znakiem widomym pojmowania tego obowiązku jest ten oto pomnik, który w tej chwili oglądamy" – takimi słowami w 1933r. rozpoczął uroczystość odsłonięcia obelisku Jan Stanisław Majewski, łukowski społecznik - regionalista, przedstawiciel Komitetu Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza. Pomnik przekazał społeczności łukowskiej i odsłonił wojewoda lubelski w obecności syna pisarza Józefa Sienkiewicza i córki Jadwigi Korniłowiczowej. W akcie erekcyjnym czytamy: „Niechaj, co po nas przyjdą uczczą ten pomnik jako wyraz naszych uczuć dla tego, który duszę narodu po stracie wolności wyrwał z przepaści i zwrócił oczy Polakom na chwalebną przeszłość i przez to do niepodległości doprowadził…”

    29 maja br. uczniowie klas: 1te,1th,1ti,1tm i 1ts w imieniu społeczności szkolnej udali się pod pomnik Patrona, aby uczcić osiemdziesiątą szóstą rocznicę odsłonięcia obelisku i dać wyraz pamięci o Patronie. Opiekę nad uczniami sprawowali: Dyrektor Szkoły - p.Tadeusz Federczyk, Wicedyrektor Szkoły – p.Agnieszka Mikusek i p.Danuta Markowska-Mościcka. Po dotarciu na miejsce uczennice kl.1te: Kinga Chmielewska i Kamila Fedorowicz zapoznały zebranych z okolicznościami powstania i odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza. Następnie delegacja uczniów wraz z p.Dyrektorem Tadeuszem Federczykiem złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Danuta Markowska-Mościcka]