Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę
Benjamin Franklin

    4 kwietnia 2019 roku w Sienkiewiczówce odbyło się podsumowanie pierwszej edycji gry integrującej uczniów. Autorem gry jest uczeń klasy pierwszej technikum informatycznego Szymon Bajer.

Jej celem była intergacja społeczności Alej poprzez trzy rodzaje zadań, które miały być realizowane w obrębie klas, profili kształcenia i roczników. Zabawa ta z jednej strony pozwalała na bliższe poznanie się a z drugiej uczyła tzw. zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. Przez prawie dwa miesiące uczniowie wykonywali zadania, w obrębie wskazanych grup. W przypadku pierwszych dwóch etapów liczyły się dosłownie sekundy. Etap trzeci, najtrudniejszy, trwał aż 3 tygodnie. Każdy z etapów nagradzany był punktami, które zostaną przekazane przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Będą brane pod uwagę w corocznym konkursie na Najlepszą klasę w szkole. Laureaci miejsca pierwszego - klasa 2 technikum handlowego przygotowała album z wybranymi sylwetkami absolwentów naszej szkoły. Udało nam się zaprosić panów Mariusza Osiaka – wójta Gminy Łuków i Wojciecha Szczygła – zastępcę wójta, którzy w ciekawy sposób opowiedzieli uczniom jak przebiegała Ich kariera zawodowa od momentu skończenia szkoły po dzień dzisiejszy. Naszych uczniów interesowały wspomnienia z czasów, kiedy obaj panowie byli uczniami technikum. Uczeniowie 2 technikum handlowego w nagrodę otrzymali, z rąk dyrektora szkoły pana Tadeusza Federczyka, dofinansowanie do jednodniowej wycieczki i dla każdego uczestnika gry power bank. Laureaci 2 miejsca – uczniowie z klasy 3 kierowca mechanik otrzymali również power bank za przygotowanie filmu o Dariuszu Solnicy, który wiele lat był czynnym piłkarzem Orląt i Legii Warszawa. Słodki upominek otrzymali chłopcy z klasy 1 technikum pojazdów samochodowych za opracowanie sylwetki pana Mirosława Zborowskiego – przedsiębiorcy w branży budowlanej.

Dyrektor p.Tadeusz Federczyk podziękował Naszym Gościom i wręczył okolicznościowe młotki - upamiętniające Jubileusz Szkoły. Nagrodę specjalną, zestaw upominków, otrzymał z rąk dyrektora autor gry-Szymon Bajer.

Dziękujemy uczniom za udział w grze. Cieszymy się, że inicjatywa naszego kolegi Szymona Bajera spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród społeczności Alej. W przyszłym roku szkolnym planujemy kolejną edycję gry.Już teraz zapraszamy Was do zgłaszania pomysłów, które wykorzystamy przygotowując drugą edycję gry integracyjnej.

Organizatorzy podsumowania: Kacper Ciołek-3em, Joanna Izdebska – 3th, Szymon Bajer -1 ti, Bartosz Celiński -1ts - nagłośnienie,Mateusz Adamowicz – fotorelacja 3ti - koło fotograficzne Migawka

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[B.Szaszko-Borkowska, L.Kołodyńska]